Velkommen / Foreningen / Avlsudvalg

Avlsudvalg

Hvad er et avlsudvalg?
Et avlsudvalg er et selvstændigt udvalg under DTF.
 
Avlsudvalget består af 5 medlemmer hvor det ene medlem bliver udvalgs formand, det er formandens opgave at være bindeled mellem avlsudvalg og bestyrelse.
 
Hvad er avlsudvalgets formål?
Det er avlsudvalgets opgave at indsamle evidens og valideret data samt at udarbejde empiriske materialer omkring avl og udvikling under DTF-regi.
 
Alle materialer er tilhørende DTF og skal være tilgængelige for bestyrelse såvel som medlemmer.
Avlsudvalget har tilknyttet en kontakt person i bestyrelsen som har kontakten til SEGES og NSvT hhv. Næstformand og Formand.
 
Avlsudvalget er forpligtiget til at vidreformidle informationer til bestyrelse samt medlemmer.
 
Da alle disse informationer er forbeholdt medlemmer i DTF vil det ligge under fanen "Kun for medlemmer"
 
 
Kontakt via email: dtfavlsudvalg@gmail.com

Avlsudvalgets medlemmer:

 
Tine Mikkelsen
Christina Madsen
Malene Andersen
Sanne Thomsen
Camilla Trads